Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

Witamy!

Utworzono dnia 16.09.2020

 

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Celem domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, a w szczególności zaspakajania ich potrzeb bytowych, społecznych i religijnych w warunkach intymności, niezależności, zapewniających rozwój ich osobowości a w miarę możliwości ich samodzielność. Dom stwarza także warunki umożliwiające mieszkańcom zaspokojenie ich potrzeb zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Do podstawowych zasad, którymi kieruje się dom w organizowaniu życia mieszkańców należą: podmiotowe traktowanie mieszkańca oraz partnerstwo ze strony personelu, aktywny tryb życia,przełamywanie izolacji i monotonii życia poprzez aktywne uczestniczenie w życiu DPS, podtrzymywanie więzi z rodziną i osobami mu bliskimi, spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych, możliwość wyboru przez mieszkańca miejsca spożywania posiłków oraz towarzystwa osób, z którymi spożywa posiłek, zapewnienia przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania poprzez możliwość posiadania własnych mebli, posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie( fotografie, obrazy, kwiaty), korzystanie z własnej odzieży i prawo jej wyboru. Mieszkaniec domu ma prawo do wyboru pracownika jako osoby pierwszego kontaktu oraz organizowania samorządu, którego reprezentantem jest Rada Mieszkańców.
   W Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach funkcjonuje całodobowa opieka pielęgniarska. Obowiązuje zmianowa praca personelu - pielęgniarki, pokojowe. Dzienna opieka to: pielęgniarki, opiekunki, terapeuta, instruktor do spraw kulturalno - oświatowych, pracownik socjalny, rehabilitant. Opieka obejmuje cały zespół działań, który wpływa na poprawę stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców. Są to nie tylko czynności higieniczno - pielęgnacyjne, ale także odpowiednia dieta, rehabilitacja lub wspólne przebywanie na rozmaitych imprezach. Personel medyczny oprócz wykonywania swych obowiązków organizuje pogadanki na tematy oświaty i profilaktyki zdrowotnej, współdziała z instruktorem terapii zajęciowej uczestnicząc w organizowaniu zajęć i imprez kulturalnych. Pracownicy wspólnie z mieszkańcami uczestniczą w zabawie sylwestrowej, spotkaniu andrzejkowym czy wieczorkach tanecznych. Z okazji organizowanych festynów dokonują prezentacji prac wykonanych w ramach terapii zajęciowej oraz występują w programach artystycznych wspólnie z personelem.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny