Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

Tomczyce 40, 05-640 Mogielnica

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

dla 

Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

 

 

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego:

https://dpstomczyce.naszdps.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   15.03.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Domu jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

 • brak dostępności tłumacza języka migowego;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • brak aplikacji mobilnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 23.09.2020 r.

Data ostatniego przeglądu i akutalizacji 15.03.2024 r.

 

Oświadczenie przeprowadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest: Anna Wiśniewska

adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpstomczyce.pl; telefon kontaktowy: 48/669 05 54

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostęności cyfrowej strony.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

 

Można także zażądać udostępnienie informacji w formach alternatywch, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacjia żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zepewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach jako całość obiektu składa się z:

 • budynku dla mieszkańców (główny) tj. trzykondygnacyjny budynek mieszkalny;
 • zabytkowego budynku pałacowego;
 • zabytkowego budynku stołówki (dawny spichlerz) przeznaczonego na jadalnię;
 • pralni z zapleczem socjalnym i pokojami gościnnymi;
 • budynek dozorcówki wraz z podręcznym magazynem.

 

Do wszystkich wyżej wymienionych obiektów znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku mieszkalnego (głównego) prowadzą trzy wejścia, z czego dwa wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Korytarze wewnątrz budynku z nawierzchnią antypoślizgową, są szerokie na ok.1,5m i przystosowane do przemieszczenia się osób niepełnosprawnych, wyposażone dodatkowo w poręcze. 

W budynku dla mieszkańców znajduje się nowoczesna winda z zamontowanym wyświetlaczem numerów poszczególnych kondygnacji, przystosowana do przewożenia między piętrami osób leżących oraz na wózkach inwalidzkich.

W każdym pokoju mieszkalnym znajduje się łazienka. Dodatkowo na każdej kondygnacji dostępne są łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych. Każdy pokój mieszkalny, posiada balkon
z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz wyposażony jest w sygnalizację  przyzywową oraz p.poż.

W holu głównym na parterze znajduje się miejsce odpoczynku, w którym są: telewizor, krzesła, kanapa, a także przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wyjście bez barier architektonicznych od strony ogrodu z widokiem na rezerwat przyrody oraz rzekę Pilicę.
Na parterze wyznaczone jest pomieszczenie dla osób palących.

Na pierwszym piętrze znajduję się biblioteka, kaplica, terapia zajęciowa, kuchenka, pokój pracowników socjalnych, pielęgniarek, biuro administracyjne oraz gabinet Dyrektora. Wszystkie te pomieszczenia mają wejścia bezprogowe.

Na drugim piętrze znajduje się sala fizjoterapeutyczna, kuchenka oraz pokój lekarski z wejściami bezprogowymi.

W całym obiekcie mieszkalnym znajduje się dodatkowe oświetlenie wyposażone w czujniki ruchu.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem mieszkalnym oraz obok budynku stołówki usytuowane są parkingi z oznaczeniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Domu znajdują się ścieżki spacerowe dostosowane dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

Na drzwiach wykonanych ze szkła usytuowane są pasy w kolorze żółym dla osób słabowidzących.

Zakupiono i zamotnowano domofon przy furtce oraz w dyżurce pielęgniarek.

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się mata antypoślizgowa mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Dostępność cyfrowa:

 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki
 • zmiana kontrastu tła
 • odpowiednie odstępy (interlinia) między wierszami.

Załączniki:

Deklaracja dostępności

Utworzono dnia 29.03.2022, 09:15

Informacje

Liczba wyświetleń: 340
Utworzono dnia: 24.09.2020

Historia publikacji

 • 20.03.2024 13:00, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 29.03.2022 09:15, Administrator
  Dodanie załącznika: Deklaracja dostępności
 • 29.03.2022 09:05, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności